Adatkezelési szabályzat

Érvényes : 2020.06.02 – visszavonásig.

Láng Gergely egyéni vállalkozó (1188, Budapest, Kölcsey Utca 77/B, nyilvántartási száma: 54871667) által üzemeltetett weboldalakon (http:\\randifoto.hu) a látogatóknak (Továbbiakban Felhasználó) lehetőségük van hírlevélre feliratkozni, kapcsolatfelviteli űrlapot kitölteni, szolgáltatásokat megrendelni, fotózásra jelentkezni. Ehhez személyes adataik megadása szükséges. Jelen szabályzat tartalmazza az adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókat.

Adatkezelők, adatfeldolgozók

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Láng Gergely egyéni vállalkozó
Címe: 1188, Budapest, Kölcsey utca 77/B
Nyilvántartási szám:
54871667
Adószám: 56237159-1-43
Telefonszám: +36 (20) 362 9280
E-mail cím: gergely (kukac) randifoto.hu

Megjegyzés: * Az e-mail cím az adatgyűjtő robotok miatt csak ember által felismerhetően került megadásra.

Az adatfeldolgozók adatai:

A weboldal tárhely szolgáltatója: Tárhelypark Kft.

Cégnév: Tárhelypark Kft.
Címe: 1122, Budapest, Gaál József út 24.
Cégjegyzékszám: 01 09 322570
Telefonszám: +36 (1) 700 4140
Weboldal: https://tarhelypark.hu/
E-mail cím: info@tarhelypark.hu

 

Képgaléria tárhely szolgáltatók

Mivel az ügyfeleknek a képek átadása Google Drive, illetve PCloud tárhelyeken keresztül történik, ezért a szolgáltatást üzemeltető cégek is Adatfeldolgozók lehetnek.

Cégnév: Google Ireland Limited
Címe: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Cégjegyzékszám: Registered Number:368047
Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy
Weboldal: www.google.com
E-mail cím: googleirelandlobbyingreturn-external@google.com
Telefonszám: +353-1-436-1000

 

Cégnév: PCloud AG
Címe: 74 Zugerstrasse Str, 6340 Baar, Switzerland
Adatvédelmi irányelvek:
https://www.pcloud.com/gdpr/
E-mail cím: sales@pcloud.com
Telefonszám: (+41) 43 508 59 48

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre több jogalap is biztosít lehetőséget. A jogalapok közül a csak az Adatkezelőre vonatkozó lehetőségek vannak felsorolva. Léteznek egyéb jogalapok is, amelyek jelen esetben nem relevánsak.

A szerződés teljesítése

A szerződés teljesítéséhez a Látogatónak meg kell adnia adatait, a kívánt szolgáltatás igénybevételének preferált dátumát és helyét, valamint a kapcsolatfelvételi információkat (Név, e-mail cím, telefonszám)

Önkéntes hozzájárulás

A hírlevél feliratkozás, illetve a kapcsolatfelvétel során önkéntesen, a Látogató szabad akaratából törétnik az adatközélés, az adatközléssel a Látogató elfogadja az adatkezelési szabályzatot.

A tárolt adatok köre

A látogatás során a Látogató megadhatja adatait a fent említett jogalapok szerint. Jelenleg az alábbi adatokat tarthatjuk nyilván a Látogatóról:

 • E-mail címe
 • Telefonszáma
 • Vezetékneve
 • Keresztneve
 • Hírlevél feliratkozás, leiratkozás időpontja
 • A kívánt szolgáltatások paraméterei (dátum, helyszín, díjcsomag)

Meglévő ügyfelek esetében az adatekezelés kiterjed az átadott képanyokra is, mivel az a Felhasználót ábrázolja és személyes adatnak minősül.

A meglévő ügyfelek esetében a következő adatokat tartja nyilván az Adatkezelő az előzőekben említett adatokon túlmenően:

 • Felhasználóról készített felvételek
 • Fotózás(ok) időpontja(i) és helyszíne(i)

A Látogató adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatáshoz való jog

A Látogató bármikor kérheti a róla szóló eltárolt adatokkal kapcsolatos tájékoztatást. (Tárolt adatok, Felhasználás célja)

Helyesbítéshez való jog

A Látogató jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak módosítását, helyesbítését, pontosítását, megváltoztatását.

Törléshez – másnéven elfedéshez – való jog

A Látogató kéreti adatai törlését vagy elfedését. Ennek okai a következők lehetnek:
• A személyes adatokra már nincs szükség. Az adatkezelés célja már nem áll fenn.
• Hozzájárulás alapján történő adatkezelés során a Látogató visszavonja a hozzájárulását.
• Tiltakozás az adatkezelés ellen – ha a Látogató úgy véli, hogy adatainak kezelése nem megfelelő céllal és módon történik.
• Törölni kell a személyes adatokat, ha az adatkezelés jogellenes.
• Valamilyen törvény írja elő az adatok törlésének kötelezőségét.

A személyes adatok törléséhez a tőle elvárható mennyiségű erőfeszítés megtételére kötelezi a törvény az Adatkezelőt. Ha a személyes adatok törlése ésszerűtlenül nagy erőfeszítést feltételez, vagy a körülmények nagyon megnehezítik teljesítését, akkor eltekinthet a törléstől. Adatkezelőnek erről tájékoztatnia kell a Látogatót, valamint a körülményeket, nehézségeket igazolni és alátámasztani köteles.

Adatkezelés korlátozásához való jog

A Látogató kérheti, hogy az Adatkezelő ne kezelje az adatait, ugyanakkor korlátozás esetén törölni nem köteles. Adatkezelő meghatározott ideig tárolja, de nem kezelheti az adatokat. Az adatkezelés korlátozását lehet kérni a következő esetekben:

 • Pontatlanok az adatok. A korlátozást a pontosítás idejéig fenn kell tartani.
 • Jogellenesnek vélt adatkezelés esetén a későbbi jogviták esetére, bizonyításának céljából meg kell tartani.
 • A felhasználónak valamilyen okból szüksége lenne az adatok tárolására.
 • A felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen.

Tiltakozáshoz való jog

 • Tiltakozás esetén az adatkezelést az Adatkezelő beszünteti, és törli az adatokat a rendszerből.
 • Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából a Látogatót az Adatkezelő nem keresi meg.

A jogok érvényesítése

A jogok érvényesítését az adatkezelő elérhetőségein lehet kérni:

Cégnév: Láng Gergely egyéni vállalkozó
Címe: 1188, Budapest, Kölcsey utca 77/B
Telefonszám: +36 (20) 362 9280
E-mail cím: gergely (kukac) randifoto.hu *

Megjegyzés: * Az e-mail cím az adatgyűjtő robotok miatt csak ember által felismerhetően került megadásra.

Az adatkezelésre vonatkozó jogok érvényesítésének megtagadása, meghiúsulása, vagy az intézkedés elmulasztása esetén, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb panasszal a következő szervhez lehet fordulni:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

Hírleveleket azoknak a Látogatónak küldünk aki a weboldalon a hírlevélre feliratkozik és szándékát egyértelműen jelzi (check – box bepipálásával), vagy a szolgáltatás igénybevétele esetén az erről szóló tájékoztatás után írásban jóváhagyja.
A Látogató a hírlevélről bármikor leiratkozhat az adatkezelő e-mail elérhetőségre küldött leiratkozás tárgyú üzenettel. Ez után Adatkezelő részére hírlevelet nem küld.

Változás az adatkezelési nyilatkozatban

Amennyiben az Adatkezelő adatvédelmi nyilatkozatában változás történik, arról tájékoztatja a Látogatókat (Azokat is, akik nem iratkoztak fel a hírlevélre, de az adatait az Adatkezelő kezeli). Ez az értesítés e-mailben történik az új nyilatkozatra mutató hivatkozással. A Látogató – amennyiben nem fogadja el az új adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat – kérheti az adatai törlését. Amennyiben nem jelzi törlési igényét, úgy elfogadja az új adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Iratkozz fel, és legyen tiéd a 2.500 Ft-os kedvezmény a fotózásra!

Az utalvány 2021. dec. 31-ig használható fel, és tetszőlegesen átruházható akár a barátod számára.